Etapy certyfikacji CoC

1.

Kontakt

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy akredytowanym przez FSC organem certyfikującym. Aby móc ocenić pierwszą wstępną pracę, koszty i czas, potrzebujemy podstawowych informacji o Twojej firmie. Aby przesłać informacje, proszę skorzystać z naszego bezwzględnego formularza zapytania. Można go pobrać TUTAJ. Po wypełnieniu formularza, przekaż go bezpośrednio przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@forem.de.

2.

Indywidualna oferta

Po przesłaniu formularza z zapytaniem, otrzymasz osobistą ofertę oraz szczegółowe informacje o wymaganiach dotyczących uzyskania certyfikatu FSC.

3.

Podpisanie dokumentów

Akceptacja oferty i podpisanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania certyfikatu (np. umowa licencyjna FSC itp.).

4.

Audyt

Przygotowanie do audytu wstępnego: Twoja firma tworzy struktury i procedury pracy w celu realizacji wymagań standardów FSC, dodatkowo należy określić zakres czynności i obowiązków dla osób w firmie.

5.

Wyznaczenie terminu

Po zakończeniu przygotowań następuje umówienie terminu na audyt wstępny.

6.

Przeprowadzenie audytu wstępnego

Przeprowadzenie audytu wstępnego przez audytora. Następuje ocena, czy Twoja firma spełnia wszystkie wymagania certyfikacyjne. Jeśli zostaną wykryte odstępstwa, należy je usunąć przed wydaniem certyfikatu. Następnie następuje potwierdzenie udanej certyfikacji.

7.

Wydanie certyfikatu

Otrzymasz certyfikat FSC i wpis do bazy danych, a także dostęp do Twojego logo FSC. Jeśli firma pomyślnie zda egzamin, otrzyma certyfikat FSC i będzie mogła przekazywać swoje materiały certyfikowane FSC z odpowiednią etykietą do dalszych etapów przetwarzania i handlu.

Certyfikat ważny przez 5 lat

Certyfikat ma ważność przez 5 lat, przy czym co roku muszą być przeprowadzane audyty nadzoru przez organ certyfikujący. Po 5 latach rozpoczyna się cykl przeglądowy od nowa i wszystkie elementy systemu zarządzania są ponownie wnikliwie sprawdzane. Ponadto uzyskasz dostęp do znaków towarowych FSC, za pomocą których będziesz mógł oznaczać i promować swoje produkty.

Certyfikaty FSC® i PEFC

Certyfikat FSC® i PEFC to więcej niż tylko informacja dotycząca dobrego pochodzenia wykorzystanego drewna. Certyfikat wskazuje na podstawową wiedzę i gotowość wlaściciela do wspólnego i odpowiedzialnego kształtowania skomplikowanej przyszłości.

Często zadawane pytania

Producentom i sprzedawcom produktów drewnianych i papierowych z certyfikatem FSC przysługują certyfikaty łańcucha dostaw. Aby na produkcie mógł pojawić się znak FSC, wszystkie etapy łańcucha dostaw, począwszy od gospodarki leśnej aż do ostatniego etapu przetwarzania, muszą być certyfikowane zgodnie ze standardami FSC.

Czy potrzebuję certyfikatu?

FSC® -Forest Stewardship Council®

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes