Feedback

Zpětná vazba, připomínky a stížnosti

Společnost SCS Global Services prošetřuje stížnosti a odvolání týkající se FSC v souladu se svým postupem pro stížnosti a odvolání FSC, který je k dispozici zde v angličtině.V případě stížností proti opatřením klienta SCS by se měl žadatel před žádostí o zapojení SCS nejprve pokusit o vyřešení problému s tímto klientem.

V případě odvolání musí navrhovatel podat odvolání k SCS proti jakémukoli protikladnému rozhodnutí přijatému SCS do třiceti (30) kalendářních dnů od oznámení rozhodnutí.Postup stížnosti a odvolání FSC může být na vyžádání k dispozici v místním jazyce země, v níž se provádí řízení.

* Povinné pole