Certyfikaty

Ceryfikacja FSC® / PEFC

Dlaczego?

Certyfikat FSC® lub PEFC to więcej niż tylko wskazówka do najlepszego pochodzenia użytego drewna. Certyfikat ten wskazuje na podstawową wiedzę oraz gotowość właściciela do wspólnego i odpowiedzialnego kształtowania skomplikowanej przyszłości.

Faktycznie, świat istniał również bez certyfikatów. Świat może istnieć również dzisiaj bez certyfikatów. Jednakże, w dzisiejszych czasach pochodzenie produktów z drewna  jest celowo ukrywane. Istnieją nie tylko uzasadnione powody, dla których sprzedawca nie chce ujawnić pochodzenia drewna. Aby odkryć te powody, konieczna jest certyfikacja. W systemie FSC i PEFC transparentne są nie tylko geograficzne pochodzenie, ale także społeczne i ekologiczne aspekty pochodzenia. Produkty ze znakiem tych systemów certyfikacji są wytwarzane przy użyciu najlepszych metod leśniczych. Dlatego produkty leśne ze znakiem FSC są niezbędne do kształtowania godnej przyszłości dla ludzi.

Konieczność podawania pochodzenia produktów jest szczególnie dostrzegalna przez młodych konsumentów, którzy patrzą na świat bardziej globalnie. Już od młodego wieku odwiedzają egzotyczne kraje i zdają sobie sprawę z niszczenia środowiska przez nieodpowiednie działania. Chcą wpłynąć na te zjawiska swoim zachowaniem i zmniejszyć je. Dlatego coraz częściej sięgają po produkty certyfikowane. Systemy te nie gwarantują, że świat będzie idealny z jednym znakiem, ale są próbą uczynienia świata lepszym dzięki ich pomocy i jednoczesnego ograniczenia nielegalnej wycinki i niszczenia środowiska.

Firma nie osiągnie świadomego ekologicznie spektrum klientów bez certyfikatu FSC lub PEFC.

Ogólnie

Co roku niszczy się ponad siedem milionów hektarów lasu – przede wszystkim w strefie tropikalnej. Odpowiada to niemal połowie powierzchni Niemiec. Jednak również w Europie Środkowej lasy cierpią z powodu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby oraz zmian klimatu.

Jak więc można zapewnić kompleksową ochronę lasów? Oba systemy certyfikacji mają na celu zachowanie lasów dla przyszłych pokoleń oraz jednoczesne wykorzystanie ich drewna do wartościowych produktów. Aby osiągnąć te cele, opracowano różne standardy odpowiedzialnego zarządzania lasami. Wymóg spełnienia tych standardów w obu systemach jest sprawdzane i kontrolowane przez niezależne firmy i osoby. Obecność obu znaków na produkcie z drewna lub papieru stanowi jednoznaczną wskayówkę, że produkt pochodzi z odpowiedzialnego zarządzania lasami.

Wszystkie z certyfikowanych przedsiębiorstw, od właściciela lasu do producenta końcowego produktu, są częścią łańcucha certyfikacji zapewniającego bezpieczeństwo, że cały przepływ towarów został udokumentowany i można dokładnie ustalić pochodzenie drewna i jego produktów. Wszystkie certyfikowane przedsiębiorstwa, od właściciela lasu do producenta końcowego produktu, są częścią łańcucha dowodów, łańcucha zaufania lub łańcucha śledzenia.

FSC® -Forest Stewardship Council®

FSC N002505 Forem International

Niezależna, (non-profit) organizacja pozarządowa powstała w 1993 roku w ramach procesów wynikających z konferencji ONZ „Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro. FSC od ponad 25 lat promuje ekologiczne, społeczne i ekonomicznie zrównoważone zarządzanie lasami. Obecnie FSC jest reprezentowany przez krajowe grupy robocze w ponad 80 krajach.

Za etykietą FSC kryje się niezawodny proces. FSC opracował 10 zasad i 56 wskaźników, na których opierają się ogólnoświatowe standardy FSC dotyczące zarządzania lasami:

  • Lasy zarządzane zgodnie z tymi standardami mogą uzyskać certyfikat FSC.
  • Kontrola i wydawanie certyfikatów przez niezależne firmy, takie jak nasza, jako akredytowana jednostka certyfikująca.

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

PEFC to program uznawania systemów certyfikacji leśnej, który zapewnia zrównoważone zarządzanie lasami poprzez niezależny system certyfikacji.

System certyfikacji zrównoważonego zarządzania lasami opiera się na międzynarodowych ustaleniach podjętych na konferencjach środowiskowych w Rio, Helsinki w 1993 r., Lizbonie w 1998 r. i Wiedniu w 2003 r. Katalog wymagań opracowany tam został ostatnio w 2010 r. wzbogacony o ważne punkty i stanowi element Technicznego Dokumentu Międzynarodowej Rady PEFC (PEFCC). PEFC jest otwarty na uznawanie innych systemów certyfikacji leśnej na całym świecie, o ile są one także wiarygodne, dobrowolne i przejrzyste oraz nie dyskryminują właścicieli lasów.

Zapytaj o certyfikat

Prosimy o informację, czy jest Pan/Pani zainteresowany/a otrzymaniem certyfikatu FSC® i PEFC dla swojego przedsiębiorstwa. Można skontaktować się ze mną za pomocą krótkiej wiadomości.