Certyfikaty

Ceryfikacja FSC® / PEFC

Dlaczego?

Dlaczego warto uzyskać certyfikat FSC® lub PEFC? To więcej niż tylko wskazówka do najlepszego pochodzenia użytego drewna. Certyfikat ten świadczy o podstawowej wiedzy i gotowości właściciela do odpowiedzialnego kształtowania przyszłości.

Choć świat istniał bez certyfikatów i mógłby nadal istnieć bez nich, dzisiaj pochodzenie produktów z drewna jest często celowo ukrywane. Istnieje wiele uzasadnionych powodów, dla których sprzedawcy nie chcą ujawniać pochodzenia drewna. Dlatego certyfikacja staje się niezbędna do odkrycia tych powodów. Systemy FSC i PEFC zapewniają transparentność nie tylko geograficznego pochodzenia drewna, lecz także uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne. Produkty oznaczone tymi certyfikatami są wytwarzane zgodnie z najlepszymi praktykami leśnymi. Dlatego produkty leśne z certyfikatem FSC są kluczowe dla budowania godnej przyszłości dla ludzi.

Młodzi konsumenci, którzy patrzą na świat bardziej globalnie, coraz bardziej zdają sobie sprawę z konieczności podawania pochodzenia produktów. Podczas podróży do egzotycznych krajów od najmłodszych lat widzą negatywne skutki nieodpowiedzialnego działania i pragną wpływać na te zjawiska poprzez swoje wybory konsumenckie. W związku z tym, sięgają coraz częściej po produkty certyfikowane. Oczywiście, te systemy certyfikacji nie gwarantują idealnego świata, ale stanowią próbę uczynienia go lepszym poprzez ograniczenie nielegalnej wycinki i ochronę środowiska.

Firma, która nie posiada certyfikatu FSC lub PEFC, nie będzie w stanie przyciągnąć świadomych ekologicznie klientów.

Ogólnie

Co roku ponad siedem milionów hektarów lasu, głównie w strefie tropikalnej, ulega zniszczeniu, co stanowi niemal połowę powierzchni Niemiec. Jednak także w Europie Środkowej lasy są narażone na zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz zmiany klimatyczne.

Jak zatem zapewnić kompleksową ochronę lasów? Systemy certyfikacji, takie jak FSC® i PEFC, mają na celu zachowanie lasów dla przyszłych pokoleń oraz odpowiedzialne wykorzystanie drewna do produkcji wartościowych materiałów. Aby osiągnąć te cele, opracowano różne standardy zarządzania lasami oparte na zasadach odpowiedzialności. Spełnienie tych standardów w obu systemach jest monitorowane i kontrolowane przez niezależne firmy i osoby. Obecność certyfikatów na produkcie z drewna lub papieru jednoznacznie wskazuje, że pochodzi on z odpowiedzialnego zarządzania lasami.

Wszystkie przedsiębiorstwa objęte certyfikacją, od właściciela lasu do producenta końcowego produktu, są częścią łańcucha certyfikacji, który zapewnia, że cały proces przetwarzania drewna jest udokumentowany, a pochodzenie drewna i jego produktów można dokładnie śledzić. Dzięki temu powstaje łańcuch dowodów, łańcuch zaufania i łańcuch śledzenia, który gwarantuje bezpieczeństwo i transparentność całego obiegu towarów.

FSC® -Forest Stewardship Council®

FSC N002505 Forem International

Niezależna organizacja pozarządowa (non-profit) została założona w 1993 roku w wyniku procesów wynikających z konferencji ONZ „Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro. FSC od ponad 25 lat działa na rzecz promowania ekologicznego, społecznego i ekonomicznie zrównoważonego zarządzania lasami. Obecnie FSC jest obecne w ponad 80 krajach poprzez swoje krajowe grupy robocze.

FSC opiera się na niezawodnym procesie. Opracowano 10 zasad i 56 wskaźników, które stanowią podstawę ogólnoświatowych standardów FSC dotyczących zarządzania lasami:

  • Lasy zarządzane zgodnie z tymi standardami mogą uzyskać certyfikat FSC.
  • Proces kontroli i wydawania certyfikatów jest przeprowadzany przez niezależne firmy, takie jak nasza, które działają jako akredytowane jednostki certyfikujące.

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

PEFC to program uznawania systemów certyfikacji leśnej, który zapewnia zrównoważone zarządzanie lasami poprzez niezależny system certyfikacji.

System certyfikacji zrównoważonego zarządzania lasami opiera się na międzynarodowych ustaleniach podjętych na konferencjach środowiskowych w Rio (1992), Helsinki (1993), Lizbonie (1998) i Wiedniu (2003). Ostatnia aktualizacja katalogu wymagań miała miejsce w 2010 roku i została wzbogacona o istotne elementy, stanowiąc część Technicznego Dokumentu Międzynarodowej Rady PEFC (PEFCC). PEFC jest otwarty na uznawanie innych wiarygodnych, dobrowolnych i przejrzystych systemów certyfikacji leśnej na całym świecie, niezależnie od właścicieli lasów.

Zapytaj o certyfikat

Prosimy o informację, czy jest Pan/Pani zainteresowany/a otrzymaniem certyfikatu FSC® i PEFC dla swojego przedsiębiorstwa. Można skontaktować się ze mną za pomocą krótkiej wiadomości.