Feedback

Opinie, komentarze i skargi

Proszę użyć poniższego formularza, aby przekazać opinie lub komentarze dotyczące naszej ciągłej poprawy. Jeśli masz skargę, oprócz wypełnienia tego formularza, prosimy o skorzystanie z naszej Procedury Odwoławczej i Roztrzygania Sporów.

SCS Global Service rozstrzyga skargi i zażalenia według procedury FSC na temat skarg i zażaleń tutaj po angielsku. W przypadku skargi na temat działalności jednego z klientów SCS, powinny zostać najpierw kroki rozwiązania skargi bezpośrednio z klientem bez zawiadomienia SCS. W przypadku, kiedy skarżący nie otrzyma zadowalające odpowiedzi i wystąpi ze skargą do SCS, SCS ustosunkuje się do jego sprawy w ciągu 30 dni od otrzymania informacji na jej temat. Procedura SCS na temat skarg i zażaleń może być udostępniona w języku podmiotu apelującego po wystąpieniu z prośbą.

*Pole obowiązkowe